Get the up-to-date luovutuskirja 2023 now

Get Form
Form preview image

Here's how it works

01. Edit your form online
01. Edit your luovutuskirja online
Type text, add images, blackout confidential details, add comments, highlights and more.
02. Sign it in a few clicks
02. Sign it in a few clicks
Draw your signature, type it, upload its image, or use your mobile device as a signature pad.
03. Share your form with others
03. Share your form with others
Send ajoneuvon luovutuskirja via email, link, or fax. You can also download it, export it or print it out.

How to edit Luovutuskirja in PDF format online

Form edit decoration
9.5
Ease of Setup
DocHub User Ratings on G2
9.0
Ease of Use
DocHub User Ratings on G2

Handling paperwork with our feature-rich and user-friendly PDF editor is simple. Make the steps below to fill out Luovutuskirja online quickly and easily:

  1. Sign in to your account. Sign up with your credentials or register a free account to try the service before upgrading the subscription.
  2. Import a form. Drag and drop the file from your device or import it from other services, like Google Drive, OneDrive, Dropbox, or an external link.
  3. Edit Luovutuskirja. Effortlessly add and underline text, insert pictures, checkmarks, and signs, drop new fillable areas, and rearrange or delete pages from your document.
  4. Get the Luovutuskirja accomplished. Download your adjusted document, export it to the cloud, print it from the editor, or share it with others via a Shareable link or as an email attachment.

Make the most of DocHub, the most straightforward editor to rapidly handle your paperwork online!

be ready to get more

Complete this form in 5 minutes or less

Get form

Got questions?

We have answers to the most popular questions from our customers. If you can't find an answer to your question, please contact us.
Contact us
Autokaupasta on aina hyvä tehdä luovutus- tai kauppakirja sekä myyjälle että ostajalle. Tarkista auton tulevan omistajan henkilöllisyys ennen kauppakirjan laatimista. Kauppakirjaan kirjataan auton myyjän, ostajan ja ajoneuvon tiedot.
Auton luovutustodistus eli luovutuskirja on asiakirja, joka varmistaa, että ajoneuvon omistajavaihdos sujuu mutkatta ja mahdollisissa riitatilanteissa ei ole epäselvyyksiä siitä milloin omistajanvaihdos on tapahtunut ja ketkä ovat olleet osapuolina kaupassa.
Autokaupasta on aina hyvä tehdä luovutus- tai kauppakirja sekä myyjälle että ostajalle. Tarkista auton tulevan omistajan henkilöllisyys ennen kauppakirjan laatimista. Kauppakirjaan kirjataan auton myyjän, ostajan ja ajoneuvon tiedot.
Luovutuskirja ajoneuvon/vesikulkuneuvon omistusoikeuden siirrosta B124 Traficomin sähköisessä palvelussa. Vakuutusyhtiösi henkilöpalvelussa tai sähköisessä palvelussa. Rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.
Uusi omistaja voi tehdä omistajanvaihdon myös tällä. Lisäksi, auton myyjänä, sinun kannattaa tehdä luovutusilmoitus, jolla varmistat sen, että velvollisuutesi ajoneuvoa kohtaan päättyvät oikeana päivänä. Luovutusilmoituksen voit tehdä Oma Palvelussa tai Traficomin verkkopalvelussa.
be ready to get more

Complete this form in 5 minutes or less

Get form

People also ask

Myyjän kannattaa myös tehdä Trafille ilmoitus ajoneuvon luovutuksesta heti kauppojen jälkeen. Auton ostajan pitää vakuuttaa auto ja rekisteröidä se nimiinsä myyjältä saamallaan varmenteella tai ilmoitusosalla seitsemän päivän sisällä autokaupasta.
Trafin mukaan ajoneuvon myyntitilanteessa ei enää välttämättä tarvita rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa, sillä myyjä voi nykyisin luovuttaa ajoneuvon ostajalle kuusimerkkisen tunnistuskoodin avulla. Koodi siis toimii omistajanvaihdoksen varmenteena.
Luovutuskirja ajoneuvon/vesikulkuneuvon omistusoikeuden siirrosta B124 Traficomin sähköisessä palvelussa. Vakuutusyhtiösi henkilöpalvelussa tai sähköisessä palvelussa. Rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.
Kirjaudu Oma asiointi -palveluun ja luo varmenne ajoneuvolle. Tulosta varmenteen luomisen yhteydessä esitäytetty luovutuskirja sekä itsellesi että ostajalle. Voit tulostaa tyhjän luovutuskirjan myös ilman kirjautumista. Varmista että käytössäsi on voimassa oleva ilmoitusosa.
Trafin mukaan ajoneuvon myyntitilanteessa ei enää välttämättä tarvita rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa, sillä myyjä voi nykyisin luovuttaa ajoneuvon ostajalle kuusimerkkisen tunnistuskoodin avulla. Koodi siis toimii omistajanvaihdoksen varmenteena.

luovutuskirja ake