Get the up-to-date Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde ... 2023 now

Get Form
Form preview image

Here's how it works

01. Edit your form online
01. Edit your form online
Type text, add images, blackout confidential details, add comments, highlights and more.
02. Sign it in a few clicks
02. Sign it in a few clicks
Draw your signature, type it, upload its image, or use your mobile device as a signature pad.
03. Share your form with others
03. Share your form with others
Send it via email, link, or fax. You can also download it, export it or print it out.

The fastest way to redact Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde ... online

Form edit decoration
9.5
Ease of Setup
DocHub User Ratings on G2
9.0
Ease of Use
DocHub User Ratings on G2

Dochub is the greatest editor for changing your documents online. Adhere to this straightforward instruction to edit Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde ... in PDF format online free of charge:

  1. Sign up and log in. Create a free account, set a strong password, and go through email verification to start working on your templates.
  2. Upload a document. Click on New Document and select the form importing option: upload Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde ... from your device, the cloud, or a protected link.
  3. Make changes to the sample. Use the upper and left panel tools to modify Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde .... Insert and customize text, pictures, and fillable fields, whiteout unneeded details, highlight the significant ones, and provide comments on your updates.
  4. Get your paperwork done. Send the sample to other individuals via email, generate a link for faster file sharing, export the sample to the cloud, or save it on your device in the current version or with Audit Trail added.

Try all the advantages of our editor right now!

be ready to get more

Complete this form in 5 minutes or less

Get form

Got questions?

We have answers to the most popular questions from our customers. If you can't find an answer to your question, please contact us.
Contact us
U woont minimaal 2 jaar achterelkaar in Nederland op het moment dat u onbepaalde tijd aanvraagt. U hebt al die tijd een geldige blauwe kaart gehad. U bent naar een ander EU-land verhuisd voor een baan voor hoogopgeleiden. Voordat u bent verhuisd, hebt u minimaal 18 maanden legaal in het eerste EU-land gewoond.
Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd U vormt geen gevaar voor de openbare orde. U heeft een ziektekostenverzekering. U heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. U bent minstens vijf jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. U heeft een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
U wilt een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene aanvragen. Een van de voorwaarden is dat u minimaal 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebt gehad....Uitzonderingen 5 jaar verblijf bij onbepaalde tijd U bent meerderjarig. ... U bent meerderjarig. ... U bent oud-Nederlander.
Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd\u20ac 142,00Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd of asiel onbepaalde tijd\u20ac 142,00Kind jonger dan 18 met verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd of asiel onbepaalde tijd\u20ac 69,00Turkse burger met verblijfsvergunning regulier of asiel bepaalde en onbepaalde tijd\u20ac 69,0012 more rows
Voorwaarden U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. U hebt al minimaal 5 jaar achter elkaar een geldige Nederlandse verblijfsvergunning. ... Alleen de jaren vanaf de leeftijd van 8 jaar tellen mee voor de 5-jaartermijn. ... In die 5 jaar hebt u al die tijd uw hoofdverblijf in Nederland gehad.
be ready to get more

Complete this form in 5 minutes or less

Get form

People also ask

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt wonen, van buiten de EU/EER komt en afkomstig bent uit een land dat een visumplicht heeft voor Nederland.
Voor de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gelden de volgende voorwaarden: U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. U hebt al minimaal 5 jaar achter elkaar een geldige Nederlandse verblijfsvergunning. Er zijn uitzonderingen op de 5-jaartermijn bij onbepaalde tijd.
U wijzigt het verblijfsdoel door een verblijfsvergunning aan te vragen voor een ander verblijfsdoel. Ga naar de pagina met informatie over de verblijfsvergunning die u wilt aanvragen. Daar leest u alles over de voorwaarden, kosten en aanvraagprocedure.
Volg de aanvraag in Mijn IND . De IND moet binnen een beslistermijn van 90 dagen een beslissing nemen. We kunnen de beslistermijn verlengen als de beslissing meer tijd kost. Bijvoorbeeld als de aanvraag niet compleet is.
In Nederland gelden de volgende voorwaarden: je woont tenminste 5 jaar onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. ... op het moment van de aanvraag heb je een geldige verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk verblijfsdoel. je hebt het inburgeringsexamen gehaald. je hebt voldoende en duurzaam inkomen.

Related links